#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 76 0 297 93
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 60 0 269 111
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 54 0 216 68
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 72 0 194 31
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 56 0 211 90
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 41 0 114 44
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 33 0 148 23
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 29 0 181 41
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 24 0 97 37
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 46 0 69 28
รวม 491 490 1,796 566  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.042963027954102 วินาที