#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง ณัฏธิดา เทียมสิงห์
2.เด็กหญิง อภัสสราภ์ แสงรุ่งไชยยะโชติ
3.นางสาว กัญญารัตน์ แพงวงษ์
4.นางสาว ศศิญามิน สินสุพรรณ์
5.นางสาว อภิชญา นิลคีรี
1.นาย สุขุม คำยา
2 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว กชพร ภิลัยวรรณ์
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
3 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง จริยา ศิริสาขา
2.นางสาว เด่นนภา สุขนาแซง
3.เด็กหญิง โสภาพร ขจรภพ
4.เด็กหญิง ฐิติญานันท์ ถนอมพลกรัง
1.นาย ชุมพล จี้เพชร
4 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธีรภัทร์ พลอาวุธ
2.นาย ณัฐภัทร์ สมอแข็ง
3.นาย วิทวิส ประครองญาติ
4.นาย มนัสวี ชินภา
5.นาย เกีรติศักดิ์ คุณธรรม
6.นางสาว รุ้งรดา นิธิภิญญาเดช
1.นาย ธีรยุทธ บุตรโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0010948181152344 วินาที