#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นาย ธนสรรค์ กนกพรพรรณ
1.นาย ธีรยุทธ บุตรโคตร
2 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว นุศรา เสาะสาย
1.นาย วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
3 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ธนพร กลางนอก
2.นางสาว ธิติศิริ ทุมเที่ยง
3.นางสาว เบญจวรรณ์ หล้าเพชร
4.นางสาว อาลิตา ฤาชา
5.นางสาว พิณพัฒน์ ผาโคตร
6.นางสาว กัญธิมา จั่วจันทึก
7.นางสาว สโรชา สุขสำราญ
8.นางสาว ภัณฑิรา ภูสระ
9.นางสาว นุศรา เสาะสาย
1.นาย วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง ชลธิดา ควบพิมาย
2.เด็กหญิง ศศิวิมล เหลาสา
3.เด็กหญิง จิตร์ติมา ศิริฤกษ์
4.เด็กหญิง ขนิษฐา การปลูก
5.นางสาว สินีนารถ วิเศษชาติ
6.นางสาว ปนัดดา ด้วงกลาง
7.นางสาว อารียา สามี
8.นางสาว น้ำฝน สมพร
9.นางสาว ประภัสสร โชคบัณฑิต
10.นางสาว ศศิธร พรมวัน
11.นางสาว วิไลลักษณ์ โนนพล
12.นางสาว จิตลดา ทับทิมเพชรางกูล
1.นาย มานพ มิทธิศร
5 ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ปิยธิดา สงวนศักดิ์
2.นางสาว ศิริวิภา เกิดโมลี
3.เด็กชาย คุณานนต์ พรมมะลัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.00642991065979 วินาที