#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง จิราพร แสงสี
2.เด็กหญิง รุจีภัทร พิลา
3.เด็กหญิง ทักศินันท์ องอาจ
4.นางสาว ประภัสสร โพธิ์น้อย
1.นาง สุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
2.นางสาว ศิรินันท์ สิมากรณ์
2 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กชาย อานนท์ บุญอาจ
1.นาย สายชล ปิ่นทอง
3 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ประภัสสร โพธิ์น้อย
2.นางสาว จิรนันท์ วงศ์สมิง
3.เด็กหญิง จิราพร แสงสี
1.นาย กฤษฎา สุขาวิญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0047340393066406 วินาที