#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย ภคิน เพ็งสอน
2.นาย กวิน คะใจ
3.นาย วุฒิพล สุขสำราญ
4.เด็กชาย ชนโชติ ม่วงสุข
5.เด็กชาย ชลธาร ตังไชย
1.นาย ชะอ้อน อำพคุณ
2 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง บงกชพร กลัวพาล
1.นางสาว วิชชุตา โตยิ่ง
3 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย จักรพรรดิ อิสภาโร
2.เด็กชาย ปรเมศวร์ ขริบเอม
1.นาย วีรชล บัวศรี
2.นางสาว อัจจิมา นาควิจิตร
4 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.เด็กหญิง พรชิตา วงราชบุตร
2.เด็กหญิง อังคณา พุทธเลิศ
1.นางสาว อัจจิมา นาควิจิตร
2.นาย ธนบดี บ้านสระ
5 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นาย ณัฐพัชร์ สว่างอารมย์
2.เด็กหญิง อังคณา พุทธเลิศ
1.นาย วีรชล บัวศรี
2.นางสาว อัจจิมา นาควิจิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0065970420837402 วินาที