#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ทิพวรรณ ชังชั่ว
1.นาย สายชล ปิ่นทอง
2 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัตินี หินแก้ว
2.นางสาว สุธาวิณี จันทร์ดี
3.นางสาว กานต์รวี กันปี
4.นางสาว สุพพัตรา แพงมี
5.นางสาว ธญาลักษณ์ คล้องช้าง
6.นางสาว พัทธ์ธีรา จันทร์คง
7.นางสาว จิรนันท์ วงศ์สมิง
8.นางสาว กัณฐิกา ผ่อนตาม
9.เด็กหญิง สุมนฑา แก่นทอง
1.นาง คงชนก พรศิรชัย
2.นางสาว ศิขรินทร์ เกษสุวรรณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0034511089324951 วินาที