#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นาย บัญญพนธิ์ โพธิ์ปิ่น
2.เด็กชาย คณัสนันท์ ลิยี่เก
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ ทับทิมดี
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ สังข์ด้วง
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ สังข์ด้วง
2.เด็กชาย พัศพงษ์ สะท้านธรนิล
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
4 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย ธนพงษ์ คชายุทธ
2.นาย สุกฤษฏิ์ เผ่าพันธ์ศร
1.นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.เด็กชาย ทักษิณ ทองประดับ
1.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
2.นาย ธงชาญ ภูฆัง
6 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วันเพ็ญ จันทร์อุด
2.เด็กหญิง ศันสนีย์ สูงยิ่ง
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
7 กรีฑา
วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว วิภาดา เหนมเฉย
2.นางสาว ชัญญานุช เกษมณี
3.นางสาว ยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ
4.นางสาว ศิริญา ระวิ
5.นางสาว นวรัตน์ รัตนโมรา
6.นางสาว ธาราพรรณ ธิติวิภู
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด
8 กรีฑา
วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
1.นางสาว ชะนิดสิริ จันทร์คำศรี
2.นางสาว ขวัญชีวา พุ่มสีนิล
3.เด็กหญิง ศิริพร บุญมาก
4.นางสาว ณัฐกานต์ เห็ดทอง
5.นางสาว ภัทรธิรา สุขโข
6.นางสาว อัญชลี สุริยัน
1.นาย ธงชาญ ภูฆัง
2.นาย อรรถวุธ เอี่ยมสอาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0092689990997314 วินาที