#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว เกวลี ธนโชติชญานี
1.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อัจกร ถาวรผล
2.นางสาว เกวลี ธนโชติชญานี
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
3 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ก้องฟ้า ทองประสาน
2.นาย สุธี สุนทรสุวรรณ
3.นาย ทักษิณ รัตนพลชิรวดี
4.นาย เอกวัส จึงเจริญ
5.นาย ภานุพงษ์ เพลินประภาพร
1.นาย วิม คงพากเพียร
4 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรปวีณ์ สวนสุวรรณ
2.นางสาว อภิชญา ธิติดิลกรัตน์
5 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย รณภพ กุสุวิมล
2.นาย วสวัตติ์ กระจายศรี
6 ทัศนศิลป์
DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว ปุณทิภา อาสาทรงธรรม
2.นางสาว พรธีรา พุทธสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0071730613708496 วินาที