#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กอล์ฟ
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว อธิชาพร วงศ์วิวัฒน์
1.นาง อรวรรณ สระทองอยู่
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กชาย วันชาติ พิทักษ์กุลศิริ
1.นางสาว วีนัสญา สามสังข์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อัจกร ถาวรผล
2.เด็กชาย วันชาติ พิทักษ์กุลศิริ
1.นางสาว อุไรวรรณ ภูคลัง
4 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ศุภโชค เพ็ชรพาน
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
5 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา คุณากร
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
6 แบดมินตัน
แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อภิณัฐ วิวัฒน์วรารมณ์
2.นาย ณภัทร จักบวรมงคล
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
7 แบดมินตัน
แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว ณัฐนรี อู่นาท
2.นางสาว จิราภา ศรีคำภา
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
8 แบดมินตัน
แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย อภิณัฐ วิวัฒน์วรารมณ์
2.นางสาว ณัฐนรี อู่นาท
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
9 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ไรวินท์ สุบัน
10 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว พรรณรัตน์ ออกหาญ
11 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว สุธาสินี พิมพะรัตน์
2.นางสาว พรจิรา ไววิ่งรบ
3.นางสาว พิริยาภรณ์ สุริยฉัตรกุล
4.นางสาว กุลสตรี พงษ์เทพนิวัติ
5.นางสาว จริยา คลธา
6.นางสาว ชเนษฏ์ตรี สมปรัะสิทธิ์
7.นางสาว สุภาวดี ศรีเอม
8.นางสาว พรรณรัตน์ ออกหาญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.01117205619812 วินาที