#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ปนัดดา วันนะชัย
2.นางสาว นีรนุช สุนทรา
1.นาย ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
2 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว กฤษณา นามสะเนตร
2.นาย โยธิน ภาวะนิช
3.นางสาว นันทิมา วีระพัง
4.นางสาว สุนิตา บัวทะราช
5.นางสาว สุรัสดา สามารถ
6.นางสาว ปาริชาติ พรมจันทา
7.นางสาว เดือน อุ่นพิมพ์
8.เด็กหญิง ปวีณา อุ่นพิมพ์
9.เด็กหญิง ศศิพร หงษ์สิงห์
1.นาง คุณัญญา พาชอบ
2.นาย สุรศักดิ์ ดรชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0033791065216064 วินาที