#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นาย ชัยยาพร ผ่านเมือง
2.เด็กชาย พรสวรรค์ กายบุตร
3.นาย พงศกรณ์ ใกรนามน
4.นาย คมเพชร ภารสงวน
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว อินธิรา อรรคแสง
2.นางสาว ปาริชาติ พรมจันทา
3.นางสาว อนุธิดา ลายแพ่ง
4.เด็กหญิง แพรพลอย สุวรรณไชยรบ
1.นาย อุระ ศรีอิสาณ
3 เปตอง
เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว นุชรี วดีศิริศักดิ์
2.นางสาว นันทิมา วีระพัง
3.นางสาว กฤษณา นามสะเนตร
1.นาง ครูส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
1.นางสาว ปนัดดา วันนะชัย
1.นาย ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0056440830230713 วินาที