#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นาย นนทพัทธ์ แสงโพธิ์
2.นาย ธนพล จันทะคุณ
3.นาย วินิจ สุริยากำเนิดแสง
4.นาย อาทิติยพงษ์ เมืองฤทธิ์
5.นาย ณัฐพล จันทะคุณ
6.นาย นราธร พันธุ์คงดี
7.นาย เกรียงไกร วิไลวรรณ์
8.นาย ยุทธภูมิ ศรีพระจันทร์
9.นาย สิทธิพล สาริกาพงษ์
10.นาย กฤษกร ทองมีค่า
11.นาย ศุภชัย เกษามูล
12.นาย นภัทร กันภัย
1.นาย นพพร จันทะคุณ
2.นาย กศิชา สะดา
3.นาย ประชุม เหล่าแช่ม
4.นาย พรเทพ ศรีอินทร์
2 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว นิภาพร เลกุล
1.นาย เสนาะ อั้งเอย
2.นาย วินัย ไล้สมบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.003305196762085 วินาที