#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว วิชุตา สิงหนาท
2.นางสาว สุชานาฎ การประชิต
1.นางสาว อัญชรี วรรณจงคำ
2 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ปฏิภาณ เสากระโชก
3 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว สิตานัน ทรัพย์มา
2.นางสาว ลีนา ย่าฝา
3.นางสาว วรัญญา มรรคาเขต
4.นางสาว วิไลลักษณ์ มหาศักดิ์ศิริ
5.เด็กหญิง นัยรัตน์ วิลัยรัตน์ธนา
6.เด็กหญิง วสุนันท์ สุขโต
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์
4 วู้ดบอล
วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ธราดล มีรัตน์
2.นาย มรรษ์ฌาน มรรษนัยน์
3.นางสาว วรัญญา มรรคาเขต
4.นางสาว วิไลลักษณ์ มหาศักดิ์ศิริ
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์
5 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย รัชพงษ์ พิสุทธิพงษ์
2.นาย กีรติ กล้าหาญ
3.นาย อัครวินท์ ดีมุข
4.นาย สิทธิกร ทองดีเจริญกุล
5.นาย ธรรมสรณ์ สุขสมบัติ
6.นาย เกียรติชัย เจริญสุข
7.นาย ชัยชาญ ครองอัมพรสุข
8.นาย สุเมธ ละอองบัว
9.นาย ณัฐพงษ์ เจริญสุข
10.นาย ฐิติพงศ์ ปานทุ่ง
11.นาย พุฒิพงศ์ ต้นไซกลึง
12.นาย สิริชัย เทพสาตรา
13.นาย มนตรี วันโพสพ
14.นาย กรวิชญ์ จันทร์เจริญ
15.นาย เจษบดินทร์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูล
1.นาย กฤตปกรณ์ ประภากร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0063669681549072 วินาที