#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว วิมพ์วิภา นพกาล
2 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ณัฐกิตติ์ ผ่องใส
2.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
3.นาย ปฎิภาณ เสากระโชก
4.นาย กฤษดา สุวรรณ์
5.นางสาว วิมพ์วิภา นพกาล
6.นางสาว พรไพลิน ลี่เส็ง
7.นางสาว เสาวภา มณฑศก
8.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญพาด
9.เด็กชาย ปรัชญา เสามาศ
1.นาง พรนันทร์ ภูมิพล
3 วงดนตรีสตริง
วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย นำชัย นามโสม
2.นาย นราธิป ประสานสุข
3.นางสาว กฤติพร ทรัพย์เจริญ
4.นาย ณพวรรษ จงกลสุวรรณ
5.นาย ฐนกร กันตธรรมวงศ์
1.นาย สมชาติ บุญนาค
4 วู้ดบอล
วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นาย ธนากร ธุยะวัฒน์
2.นาย ปกรณ์ธรรม นันทวิสิทธิ์
3.นาย ธราดล มีรัตน์
4.นาย สิทธิพร ซุ่นอึ้ง
5.นาย ทศพร สมนาค
6.นาย ธรรมนิตย์ พันธุ์ธรรม
1.นาย ชาลิต รสจันทร์
2.นาง ศศิธร ทิพนันท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.005918025970459 วินาที