#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี อ.ไชยา นายกิตติ วิเศษ 0854702079
2 สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมโชค สังขประดิษฐ์ 0895916664
3 วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา นายวิชิต วิเชียร 0818927233
4 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายกิตติ วิเศษ 0854702079
5 วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พระครูมหาเจติยารักษ์
6 สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
7 ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบ้านแหลมทราย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายองอาจ ใสสะอาด
8 กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน น.อ.วิระ เสาวดี 0816061571
9 แหลมโพธิ์ พุมเรียง นายสมศักดิ์. สวัสดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0098199844360352 วินาที