#
กิจกรรม
ทีม
0009 เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น ทีม 4 คน / ครู 2 คน 7
0010 เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น ทีม 4 คน / ครู 2 คน 7
0011 เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0012 เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0082 เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น ทีม 3 คน / ครู 1 คน 7
0083 เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น ทีม 3 คน / ครู 1 คน 7
0091 เปตอง ผู้่บริหารและครูชาย ทีม 3 คน ไม่จำกัดรุ่น ทีม 5 คน / ครู 1 คน 6
0092 เปตอง ผู้่บริหารและครูหญิง ทีม 3 คน ไม่จำกัดรุ่น ทีม 5 คน / ครู 1 คน 6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0020768642425537 วินาที