1. ฟุตบอล
0001. ฟุตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น 0094. ฟุตบอล ทีมครูชาย ไม่จำกัดรุ่น
2. ฟุตซอล
0002. ฟุตซอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น
3. บาสเกตบอล
0003. บาสเกตบอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น 0076. บาสเกตบอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
4. วอลเล่ย์บอล
0004. วอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดรุ่น 0005. วอลเลย์บอล หญิง ไม่จำกัดรุ่น
0095. วอลเลย์บอล ทีมครูหญิง ไม่จำกัดรุ่น
5. รักบี้ฟุตบอล 7 คน
0006. รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0087. รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0093. รักบี้ฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
6. เซปักตะกร้อ
0007. เซปักตะกร้อ ชาย ไม่จำกัดรุ่น 0008. เซปักตะกร้อ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
7. เปตอง
0009. เปตอง ทีมชาย 3 คน ไม่จำกัดรุ่น 0010. เปตอง ทีมหญิง 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
0011. เปตอง ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น 0012. เปตอง หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
0082. เปตอง ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น 0083. เปตอง หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
0091. เปตอง ผู้่บริหารและครูชาย ทีม 3 คน ไม่จำกัดรุ่น0092. เปตอง ผู้่บริหารและครูหญิง ทีม 3 คน ไม่จำกัดรุ่น
8. กอล์ฟ
0013. กอล์ฟ ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น 0014. กอล์ฟ หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
0015. กอล์ฟ (ผู้บริหาร) ไม่จำกัดรุ่น0016. กอล์ฟ (ครู) ไม่จำกัดรุ่น
0017. กอล์ฟ (ผู้มีเกียรติ/OK) ไม่จำกัดรุ่น
9. เทเบิลเทนนิส
0019. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น 0020. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
0021. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น 0022. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
0023. เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
10. กรีฑา
0048. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0049. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0050. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0051. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0052. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0053. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0054. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0055. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0056. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0057. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0058. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0059. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0060. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 0061. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0062. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0063. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0064. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0065. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0066. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0067. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0068. วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0069. วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0070. วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0071. วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0072. วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0073. วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0074. วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 0075. วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
0096. 1_วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0097. 1_วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
11. วงดนตรีสตริง
0038. วงดนตรีสตริง ไม่จำกัดรุ่น
12. เพลงพระราชนิพนธ์
0034. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ไม่จำกัดรุ่น 0035. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ไม่จำกัดรุ่น
13. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
0036. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง-เพลงช้า ไม่จำกัดรุ่น
14. แบดมินตัน
0029. แบดมินตัน ชายเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น 0030. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดรุ่น
0031. แบดมินตัน ชายคู่ ไม่จำกัดรุ่น 0032. แบดมินตัน หญิงคู่ ไม่จำกัดรุ่น
0033. แบดมินตัน คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
15. วู้ดบอล
0042. วู๊ดบอล ประเภททีม (ชาย) ไม่จำกัดรุ่น 0043. วู๊ดบอล ประเภททีม (หญิง) ไม่จำกัดรุ่น
0046. วู๊ดบอล คู่ผสม ไม่จำกัดรุ่น
16. ทัศนศิลป์
0078. เทคนิคสีน้ำ ไม่จำกัดรุ่น 0080. DRAWING ไม่จำกัดรุ่น
0081. ไทยสีเอกณรงค์ ไม่จำกัดรุ่น 0088. ศิลป์สร้างสรรค์ ไม่จำกัดรุ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0069921016693115 วินาที