#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นายสำรวย ภักดี นางสาวละออง เชื้อบ่อคา 0818938740 pakdee44@hotmail.com
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นายนพดล เด่นดวง นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ 081 - 7706252 Rabbit_oil@hotmail.com
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายปรีชา เคนชมภู นายชุมพล จี้เพชร 0885814744 chumphonaotty@gmail.com
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.015072107315063 วินาที