#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.นาย ธนพล เกลือมีผล
1.นาย วิชัย แย้มหอม
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.นางสาว ปิยธิดา สงวนศักดิ์
2.นางสาว ศิริวิภา เกิดโมลี
3.เด็กชาย คุณานนต์ พรมมะลัง
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นาย เฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ
2.นาย วิธิ วิเมธ
3.นาย ธนายุต ศรีเมฆ
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิส แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา แสงแก้ว
1.นาย สุดเขต คำแสน
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นาย ไรวินท์ สุบัน
2.นาย ภาสกร เรืองมัจฉา
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว อะโนชา ศรีบุรินทร์
2.นางสาว นงลักษณ์ กองแก้ว
3.นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยพิลา
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.นางสาว ภรณ์นภัส คำพล
2.เด็กหญิง มณฑกาญจน์ อินถา
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0082769393920898 วินาที