#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.เด็กหญิง การันตี ทวีรัตน์
2.นางสาว รัตนาภรณ์ พลมานพ
3.นางสาว อชิรญา ทับไทร
1.นาย วิชัย แย้มหอม
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
1.เด็กหญิง พิชญา ศิริวัฒนาโชติกุล
2.นาย อภิชาติ ผดุงโชค
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
1.นางสาว จุฑาพร จันทร์นวล
2.นางสาว กรรณิกา คงปาน
3.เด็กชาย ธีรภัทร พูลจันทร์นา
1.นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1.นางสาว ณัฏฐา เจริญธัญกรณ์
2.เด็กชาย กานดิส แสงแก้ว
3.เด็กหญิง ปาณิสรา กสิกิจ
1.นาย สุดเขต คำแสน
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
1.นาย อรรถพล เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ชลดา บุญติด
3.นางสาว วิชชุดา นามสว่าง
1.นาย สุดสาคร พลกล้า
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1.นางสาว บุตษยาพร ทองปรางค์
2.เด็กชาย กานต์กฤตนัย วงษ์ประคอง
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
1.นางสาว พิชญาพัน หิระนิล
2.นางสาว นงลักษณ์ กองแก้ว
3.นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยพิลา
1.นาง เตือนใจ อิทรศักดิ์
2.นาย สงกรานต์ หลักคำ
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
1.เด็กชาย ชนากานต์ จวงเงิน
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พรมมา
1.นาย สมสกุล จันทร์โสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0080940723419189 วินาที