#
กิจกรรม
ทีม
0048 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0049 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0050 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0051 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
0052 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0053 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0054 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0055 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
0056 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0057 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0058 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0059 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
0060 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0061 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0062 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0063 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0064 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0065 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 7
0066 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0067 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
0068 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 3 คน 8
0069 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 3 คน 7
0070 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 3 คน 6
0071 วิ่ง 4X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 3 คน 5
0072 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 3 คน 8
0073 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 3 คน 8
0074 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 3 คน 8
0075 วิ่ง 4X400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 3 คน 5
0096 1_วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
0097 1_วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.0050101280212402 วินาที