เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 10
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 491
 • จำนวนนักเรียน 1,796
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 566
 • จำนวนกรรมการ 490
 • จำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 237
 • จำนวนเจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม 829
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,362
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,852
 • ผู้ฝึกสอน+นร.+กก.+เจ้าหน้าที่ 3,918
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 68 / 84 (80.95%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 165
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1045
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 11779
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:54.80.8.44

ข่าวประชาสัมพันธ์


:29 พฤศจิกายน 2559

:23 พฤศจิกายน 2559

:3 พฤศจิกายน 2559

:8 ตุลาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.กำหนดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 เมืองคนดีเกมส์ + + + มาแล้ว + + +2.ร่าง ระเบียบการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี "มาใหม่แล้ว !!!!!!!!
3.กำหนดการแข่งขัน (ภาพรวม) กีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี รายละเอียด !!!!!

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 26 16 16 72
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 22 19 10 69
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 11 10 7 47
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 11 6 23 63
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 10 8 10 65
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 5 4 9 29
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 4 5 5 29
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 2 3 5 28
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 2 3 5 18
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 2 2 4 40
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล
รักบี้ฟุตบอล 7 คน เซปักตะกร้อ เปตอง กอล์ฟ
เทเบิลเทนนิส กรีฑา วงดนตรีสตริง เพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง แบดมินตัน วู้ดบอล ทัศนศิลป์
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 74 26
43.33%
17
28.33%
17
28.33%
60
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 69 22
43.14%
19
37.25%
10
19.61%
51
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 47 11
39.29%
10
35.71%
7
25.00%
28
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 63 11
27.50%
6
15.00%
23
57.50%
40
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 65 10
35.71%
8
28.57%
10
35.71%
28
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 29 5
27.78%
4
22.22%
9
50.00%
18
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 29 4
28.57%
5
35.71%
5
35.71%
14
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 28 2
20.00%
3
30.00%
5
50.00%
10
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 18 2
20.00%
3
30.00%
5
50.00%
10
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 40 2
25.00%
2
25.00%
4
50.00%
8

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 2 13 31 174
2 ฟุตซอล 1 9 24 104
3 บาสเกตบอล 2 16 35 173
4 วอลเล่ย์บอล 3 16 29 127
5 รักบี้ฟุตบอล 7 คน 3 13 21 182
6 เซปักตะกร้อ 2 14 20 67
7 เปตอง 8 54 55 142
8 กอล์ฟ 5 14 9 10
9 เทเบิลเทนนิส 5 30 27 45
10 กรีฑา 30 185 158 342
11 วงดนตรีสตริง 1 9 12 49
12 เพลงพระราชนิพนธ์ 2 20 20 21
13 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง 1 14 24 120
14 แบดมินตัน 5 30 40 63
15 วู้ดบอล 3 21 32 94
16 ทัศนศิลป์ 4 33 29 83
รวมทั้งหมด 84 491 566 1,796

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.023864030838013 วินาที